Foto en video protocol

Foto en video protocol

Foto en video protocol van IJsclub Oud-Alblas

IJsclub Oud-Alblas hanteert een foto en video protocol voor het plaatsen van foto’s en video’s op de website van IJsclub Oud-Alblas, de digitale nieuwsbrief en voor social media zoals Facebook, Instagram en Twitter. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan IJsclub Oud-Alblas zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Redelijk belang
In veel gevallen valt beeldmateriaal waar personen duidelijk herkenbaar zijn onder persoonsgegevens en is schriftelijk toestemming benodigd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter aangegeven dat een foto niet altijd onder alle omstandigheden als bijzonder persoonsgegeven wordt gezien. In dat geval is toestemming niet noodzakelijk. Er kan namelijk een andere grondslag zijn voor de verwerking. In het geval van IJsclub Oud-Alblas is de grondslag voor het plaatsen van foto’s op een verenigingswebsite; “redelijk belang”. De vereniging heeft namelijk een redelijk belang bij het plaatsen van foto’s om te kunnen communiceren over activiteiten, verslag te doen van wedstrijden en het belangrijkste waarvoor we het kunnen gebruiken is om een impressie te geven van de sfeer bij de vereniging. Wij vragen dan ook vooraf geen toestemming voor het plaatsen van foto’s. Wel bieden wij de mogelijkheid om beeldmateriaal te verwijderen indien dit gevraagd wordt.

Gebruik website/social media

  • IJsclub Oud-Alblas beheert de website www.ijscluboudalblas.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over onze vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en belangstellenden;
  • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij IJsclub Oud-Alblas. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;
  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen of buiten (bijvoorbeeld een uitje naar een schaatsbaan) de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;
  • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, wel worden zij hierover ingelicht middels aankondiging bijbetreden van ons terrein en IJsclubgebouw;
  • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van IJsclub Oud-Alblas als de ouders/verzorgers bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur altijd minimaal twee á drie kinderen op een foto;
  • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij IJsclub Oud-Alblas zoals leden van het bestuur en vrijwilligers van de club indien van toepassing. Verder gebruiken wij achternamen alleen bij uitslagen van wedstrijden bij onze club. Denk hier aan de 1e, 2e en 3e plek. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd;
  • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor de club zoals bestuursleden;
  • Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
  • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden dan wel hun kind(eren) die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. Bezwaar maken kan via een mail naar privacy@ijscluboudalblas.nl;
  • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen IJsclub Oud-Alblas website, digitale nieuwsbrief en voor de eigen IJsclub Oud-Alblas facebook-pagina en andere eigen IJsclub Oud-Alblas social media.